Tervetuloa!

Muotokuva Johana Pulkkinen

Työ ei saa sairastuttaa. Näin ajattelen. Se ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista käytännössä. Työturvallisuuden taso yleisesti Suomessa on korkealla tasolla. Silti psykososiaalinen kuormitus ja työhön liittyvä väkivallan uhka nousevat työelämätutkimuksessa tällä hetkellä vahvasti esille.

Työhön liittyvää psykososiaalista kuormitusta voidaan hallita samoin kuin työhön liittyvää väkivallan uhkaa. Uskon, että luento, koulutus ja tutkimus kerrallaan työelämää on mahdollista tehdä vielä paremmaksi. Oma roolini tässä savotassa on tehdä työtä, luennoida ja kouluttaa työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen liittyen, kirjoittaa asioista ymmärrettävästi ja tehdä laadukasta työelämää hyödyntävää tutkimusta.

Haluaisitko vaihtaa ajatuksia, tehdä yhteistyötä tai pyytää puhumaan?

Ole yhteydessä!