JULKAISUT

Pulkkinen, J.M. 2021. Näkökulmia sote-alan työväkivallan hallintaan. Työterveyslääkäri 2021; 39(3):17-19.

Pulkkinen, J. M. 2021. Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Turun yliopiston julkaisuja- Annales Universitatis Turkuensis. Painosalama Oy. Turku.

Pulkkinen, J. & Sauni, R. 2019. Työhön liittyvä väkivallan uhka. Teoksessa Karvala, K. et.al. 2019. Altistelähtöinen työterveysseuranta. Duodecim. Helsinki.

Johanna Pulkkinen